Czoło (874 m n.p.m.)

Dwuwierzchołkowa, najwyższa kulminacja Pogórza Karkonoskiego, niewybitna od strony Karpacza Górnego i wyniosła od strony Sosnówki. Zbudowana jest z granitów, które tworzą skałki na…

Posted On

Przez Wzgórza Łomnickie

Staniszów (390) – znaki żółte – Witosza (484) – znaki żółte i bez znaków – Rozdroże pod Witoszą (390) – znaki zielone i…

Posted On

Podkarkonoskie stawy

Stawy Karpnickie (370) – znaki zielone – rozdroże pod Bucznikiem (405) – czerwony szlak rowerowy – Stawy Łomnickie (380) – bez znaków –…

Posted On

Skalne Sudety (4) – Karkonosze

Karkonosze i Pogórze (Wzgórza Łomnickie) Poniżej ograniczam się do wyboru i skrótowego przedstawienia dziesięciu znajdujących się tam skalnych atrakcji. Tym razem – patriotycznie,…

Posted On

Płoszczań (747 m n.p.m.)

Kopulasty szczyt położony w zachodniej części Pogórza Karkonoskiego na pd. zach. od kolonii Michałowice. Zalesiony grzbiet zdobią liczne granitowe skałki o wysokości do…

Posted On

Przesiecka Góra (610 m n.p.m.)

Zalesiony szczyt na Pogórzu Karkonoskim o stromych, wschodnich stokach, górujących nad doliną Podgórnej i Czerwieni, w której położone są zabudowania Podgórzyna i Przesieki….

Posted On

Bukowiec

Wieś u podnóży Rudaw Janowickich, przy bocznej drodze Karpniki – Kostrzyca wzmiankowana w roku 1305. W 1-szej połowie XV wieku założono tu stawy…

Posted On

Dobre Źródło

Karpacz Biały Jar – znaki czerwone – rozdroże pod Grabowcem (650 m n.p.m.) – znaki niebieskie – Dobre Źródło (650 m n.p.m.) –…

Posted On

Trasa Kunegundy

Przesieka (dolina Czerwieni) – znaki zielone – Piekielna Dolina – znaki czarne – Chojnik – znaki czerwone – Głazowisko – znaki zielone –…

Posted On

Sosnówka

Wieś (370-720 m n.p.m.) w dolinie Sośniaka pomiędzy wzniesieniami Pogórza Karkonoskiego a Wzgórzami Łomnickimi, której górne zabudowania sięgają wysoko na zbocza Kazalnicy i…

Posted On

Grodna (506 m n.p.m.)

Najwyższe wzniesienie we Wzgórzach Łomnickich, górujące od południa nad Sosnówką i od wschodu nad Marczycami. Na północnych i zachodnich zboczach znajdują się skałki…

Posted On

Grabowiec (784 m n.p.m.)

Kopulaste wzniesienie we wschodniej części Pogórza Karkonoskiego, górujące nad Sosnówką i Miłkowem. Wierzchołek porośnięty mieszanym lasem zajmują granitowe skałki:  najwyższa, przypominająca iglicę Ostra…

Posted On

Chojnik (627 m n.p.m.)

Skaliste wzniesienie zbudowane z porfirowatego granitu górujące od południa nad Jelenią Górą – Sobieszowem. Porośnięty bukowo-sosnowym borem pagórek stanowi enklawę Karkonoskiego Parku Narodowego….

Posted On

Grzybowiec (752 m n.p.m.)

Najwyższe wzniesienie zachodniej części Pogórza Karkonoskiego o gęsto zalesionych zboczach, łagodnych od strony Michałowic i Jagniątkowa, spadzistych – od strony Piechowic. Na bocznym…

Posted On

Przesieka

Wieś położona na stokach Złotego Widoku (610 m n.p.m.) – grzbietu rozdzielającego doliny Podgórnej i Czerwienia. Najniższy punkt osady na styku z Podgórzynem…

Posted On

Witosza (484 m n.p.m.)

Skaliste,  granitowe wzgórze wznoszące się stromymi stokami ponad centrum Staniszowa, porośnięte mieszanym, głównie liściastym lasem. Ongiś popularny cel wycieczek, z wieżą Bismarcka na…

Posted On

Zachełmie

Niewielkie osiedle położone w bocznej kotlince wśród wzniesień Pogórza Karkonoskiego (480-550 m n.p.m.), którego początki sięgają wojny trzydziestoletniej kiedy to okoliczna ludność chroniła…

Posted On

Jagniątków

Część Jeleniej Góry położona w kotlinie pomiędzy głównym grzbietem Karkonoszy a grzbietem Grzybowca na terenie Pogórza Karkonoskiego (450-580 m n.p.m.), którą przecina potok…

Posted On

Marczyce

Wieś położona na skraju Kotliny Jeleniogórskiej (360-380 m n.p.m.), u stóp Wzgórz Łomnickich, wzmiankowana w roku 1305. Należała do dóbr rodziny Schaffgotschów i…

Posted On

Podgórzyn

Długa wieś łańcuchowa położona w dolinie Podgórnej na wysokości 350-480 m n.p.m. Powstała w 2 połowie XIII wieku jako osada drwali i pasterzy…

Posted On

Stawy Podgórzyńskie

Rozległy zespół kilkudziesięciu stawów rybnych rozłożonych na skraju Kotliny Jeleniogórskiej pomiędzy Sobieszowem a Marczycami założony przez cieplickich cystersów, którzy gospodarowali miejscowymi dobrami od…

Posted On

Wodospad Podgórnej

Malowniczy wodospad złożony z dwóch kaskad o łącznej wysokości 10 metrów opadających ze skalnego progu na linii uskoku tektonicznego (ok. 540 m n.p.m.)….

Posted On

Złoty Widok (650 m n.p.m.)

Spiętrzenie w zalesionym grzbiecie Drewniaka (672 m n.p.m.) górującego stromymi stokami nad doliną Kamiennej. Sam grzbiet zajmuje ciąg granitowych skałek o wysokości do…

Posted On

Michałowice

Osiedle Piechowic malowniczo rozsiadłe na wysokości 550-650 m n.p.m. na północnych zboczach wzniesień Pogórza Karkonoskiego. Osadę w dobrach Schaffgotschów założyli czescy protestanci, którzy…

Posted On