Jarkowskie Piekło

Jarków (480) – znaki niebieskie – Ptasznica (600) – znaki niebieskie – Czeska Czermna (520) – znaki żółte – U Borowskiego Mostku (510)…

Posted On

Buczek (552 m n.p.m.)

Rezerwat przyrody (18,93 ha) obejmujący wzniesienia Buczek (552 m n.p.m.) i Mały Buczek w Górach Bardzkich. Chroniony jest tu fragment dawnej puszczy sudeckiej…

Posted On

Torfowisko Jizerki

Położone w dolinie rzeczki Jizerki, w czeskiej części Gór Izerskich, na wysokości ok. 860-880 m n.p.m. torfowisko wysokie objęte ochroną jako rezerwat przyrody…

Posted On

Jeziorko Zielone

Dawny zalany kamieniołom na Pogórzu Wałbrzyskim, na pn. wsch. stokach Witosza (457 m) zwany jest też Jeziorkiem Daisy, która to nazwa zawędrowała nawet…

Posted On

Wąwóz Grobla

Wąwóz rzeczki Młynówka w południowo-wschodniej części Pogórza Kaczawskiego, między wsiami Siedmica i Grobla, na południe od wzniesienia Radogost. Wypreparowany jest w skałach metamorficznych,…

Posted On

Dolina Skalnego Potoku

Skalny Potok spływa spod Jelenich Łączek w paśmie Orlika, w Wysokim Jesioniku. Na ok. 2 km przed ujściem do Średniej Opawy tworzy malowniczy…

Posted On

Sudeckie ABC – Doliny

Górskie rzeki, potoki, doliny. Niestety w Sudetach wapieni niedostatek, nie możemy się spodziewać zatem tak spektakularnych dolin i przełomów jak pieniński przełom Dunajca…

Posted On

Velke mechove jezirko

Położony na północnych obrzeżach Hrubego Jesenika zbiornik powstał w naturalnym spłaszczeniu grzbietowym na wysokości ok. 800 m n.p.m. zajętym przez pokłady torfu.  Akwen…

Posted On

Niknąca Łąka

Rezerwat przyrody w obrębie Parku Narodowego Gór Stołowych, położony w rejonie zgrupowania Skalnych Grzybów, na zboczu doliny Czerwonej Wody (ok. 720 m n.p.m.)….

Posted On

Wielkie Torfowisko Batorowskie

Pokłady torfu utworzone w zaklęśnięciu wierzchowiny dolnego stopnia Gór Stołowych przy tzw. Kręgielnym Trakcie (Batorów – Karłów), na wysokości ok. 700-710 m n.p.m….

Posted On

Dolina Izery

Jakuszyce (890) – szlak rowerowy i bez znaków – Orle (830) – znaki zielone – Karlowski Most (780 – obecnie, rok 2020, w…

Posted On

Brama Ziemi

Niemojów – bez znaków i zielone – Orlicka chata – bez znaków i czerwone – Zemska brana – znaki  niebieskie – Amerika –…

Posted On

Zemska brana

Przełomowy odcinek doliny Dzikiej Orlicy, pomiędzy niskimi tu wzniesieniami Gór Orlickich, stanowiący rezerwat przyrody. Właściwa Zemska brana (Ziemska Brama) to potężna, gnejsowa skała…

Posted On

Krucza Skała (681 m n.p.m.)

Szczyt na zachodnim krańcu Gór Kamiennych, w paśmie Gór Kruczych, górujący od wschodu nad Lubawką. Jego południowe zbocza podcina potężne, efektowne urwisko zbudowane…

Posted On

Muflonia buczyna

Górna Bielawa (480) – bez znaków i znaki zielone – Bielawska Polanka (810) – znaki czerwone – Zimna Polanka (885) – znaki żółte…

Posted On

Ślężańska perć skalna

Przeł. Tąpadła (384) – znaki zielone – przecinka pod Skalnem (400) – ścieżka przyrodnicza  – Polana z Dębem (520) – znaki żółte –…

Posted On

Muszkowicki Las Bukowy

Rezerwat przyrody o powierzchni ok. 16,5 ha obejmujący rozległy kompleks leśny we Wzgórzach Niemczańskich między wsiami Muszkowice a Piotrowice utworzony w roku 1966….

Posted On

Wąwóz Myśliborski

Na wschodnim skraju Pogórza Kaczawskiego, ponad wsią Myślibórz stanowiącą siedzibę Parku Krajobrazowego “Chełmy” dolina potoku Jawornik tworzy malowniczy, leśny wąwóz o ścianach z…

Posted On

Stoleckie Skałki

Rezerwat przyrody (2,03 ha) obejmujący dawny kamieniołom wapienia pod szczytem Wapiennej Góry (398 m n.p.m.), w południowej części Wzgórz Niemczańskich. Rezerwat utworzono w…

Posted On

Dolina Bystrego Potoku

Głęboka dolina w pn. części Gór Opawskich, wcięta między Bukową a Zamkową Górę i podchodząca aż pod zbocza Biskupiej i Srebrnej Kopy. W…

Posted On

Zamek Lenno (Valan)

Sytuacja na zamku Lenno zmienia się dynamicznie, choć funkcję swoją przestał spełniać dawno, dawno temu. Jeszcze niedawno ogrodzona dla zabezpieczenia przed dostępem turystów,…

Posted On

Puszcza Jaworowa

Zwana też Puszczą Śnieżnej Białki (taką nazwę nosi utworzony tu w 1963 roku rezerwat przyrody). Pozostałość puszczy pokrywającej niegdyś Sudety, położona w otoczeniu…

Posted On

Torfowisko pod Zieleńcem

Rezerwat przyrody położony w zaklęśnięciu terenu na płaskiej wierzchowinie Gór Bystrzyckich, na wododziale między zlewniami Bystrzycy Dusznickiej i Dzikiej Orlicy. Obejmuje torfowiska wysokie…

Posted On

Łąka Sulistrowicka

Zarastająca stopniowo, częściowo podmokła łąka podgórska położona w zaklęśnięciu północnego zbocza Raduni nad wsią Sulistrowiczki. Występuje tu ponad 230 gatunków roślin naczyniowych objętych…

Posted On

Radunia (577 m n.p.m.)

Mniejsza siostra Ślęży, oddzielona od niej głęboko wciętą Przełęczą Tąpadła. Szczyt łatwo dostępny jest jedynie od wschodu, skąd prowadzi szlak niebieski z Jordanowa…

Posted On

Śnieżnik (1425 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt Masywu Śnieżnika tworzy zwornik, z którego wychodzą we wszystkie strony świata w formie rozrogu górskie grzbiety. Wierzchołek zajmują alpejskie murawy i…

Posted On

Śnieżne Kotły

Dwa polodowcowe kotły podcinające główny grzbiet Karkonoszy od północnej strony pomiędzy Wielkim Szyszakiem a Łabskim Szczytem, które swoją nazwę zawdzięczają długo utrzymującym się…

Posted On