Zamek Szczerba

Ruiny zamku na skalistym grzbiecie w widłach potoków Głownia i Gołodolnik (ok. 530 m n.p.m.). W XIV wieku Szczerba (Śnielinek) stanowiła ośrodek dóbr…

Posted On

Stara Kamienica

Jedna z najstarszych wsi w regionie jeleniogórskim, na Pogórzu Izerskim, obecnie siedziba gminy. Według części badaczy już w X/XI stuleciu istniał tu gród,…

Posted On

Płonina

Wieś w Górach Kaczawskich, we Wschodnim ich Grzbiecie, nad potokiem Świdna, przy dawnym trakcie ze Świdnicy do Jeleniej Góry i dalej na Łużyce,…

Posted On

Księga sudeckich demonów (1)

Apokalipsa sudecka i kościół na Ślęży Historia jest niezwykła, nawet jak na kraj lat dziecinnych dzięcieliną pałający. Kościół na Ślęży, dawniej miejsce niedzielnych…

Posted On

Góry Suche

Sokołowsko – znaki zielone – rozdroże pod Radosnem – znaki żółte – Rozdroże pod Suchawą – bez znaków – Czerwone Skałki – znaki…

Posted On

Trojakie skały

Lądek-Zdrój (450)  – ścieżka spacerowa i bez znaków – Stołowe Skały – czerwona ścieżka spacerowa – Karpień (758) – znaki zielone – Przełęcz…

Posted On

Trasa Kunegundy

Przesieka (dolina Czerwieni) – znaki zielone – Piekielna Dolina – znaki czarne – Chojnik – znaki czerwone – Głazowisko – znaki zielone –…

Posted On

Wleń

Miasteczko (ok. 1,9 tys. mieszkańców) położone w zaklęśnięciu wąskiej tu doliny Bobru między stromymi wzniesieniami Pogórza Kaczawskiego i Izerskiego. Prawa miejskie Wleń otrzymał…

Posted On

Kalwaria (582 m n.p.m.)

Zwana też Bardzką Górą – zalesione wzniesienie w Grzbiecie Wschodnim Gór Bardzkich, stromo wznoszące się nad przełomem Nysy Kłodzkiej i miastem Bardo. Na…

Posted On

Witostowice

Wieś w dolinie Oławy – już w połowie XV wieku istniał tu murowany zamek. Jego rozbudowę przeprowadziła rodzina von Stosch, władająca warownią od…

Posted On

Owiesno

Niewielka wieś na Przedgórzu Sudeckim, wzmiankowana w roku 1260 jako gród obronny Owiesnowo. Należała do rycerskiej rodziny Pogorzelów. Ich siedzibą rodową był miejscowy…

Posted On

Wielisławka (375 m n.p.m.)

Wzgórze na Pogórzu Kaczawskim, nad przełomem Kaczawy poniżej Sędziszowej. Na szczycie stromego wzniesienia znajdują się resztki średniowiecznego grodziska z XI wieku. Oprócz pozostałości…

Posted On

Javornik

Miasto (ok. 3 tys. mieszkańców) na czeskim Śląsku, u wschodnich podnóży Gór Złotych. Pierwsza wzmianka o wsi Jawornik – jako części majątku biskupów…

Posted On

Edelstejn / Zlate Hory

Słabo zachowane ruiny zamku na zalesionym szczycie Zamkowego Wierchu (702 m n.p.m.) w Górach Opawskich, na południe od Zlatych Hor. Pierwsza wzmianka o…

Posted On

Zamek Cisy

Położone zaledwie 4 km na zachód od popularnego Książa ruiny przedstawiają dziś obraz zaniedbania. Na łące nad Czyżynką turystę witają sypiące się ławki….

Posted On

Zamek Książ

Między Szczawienkiem a Pełcznicą – dzisiejszymi osiedlami odpowiednio Wałbrzycha i Świebodzic, rzeka Pełcznica pokonuje pas wzniesień Pogórza Wałbrzyskiego, tworząc malowniczy przełom o długości…

Posted On

Zamek Grodno

Na szczycie Góry Choiny (450 m n.p.m.), której lesiste stoki objęto ochroną jako rezerwat przyrody, na pograniczu Gór Sowich i Wałbrzyskich, nad ujarzmioną…

Posted On

Zamek Świny

Potężny zamek rodu Świnków stoi na lesistym wzgórzu, na przedmieściach Bolkowa, na skraju Pogórza Wałbrzyskiego. Już w X wieku istniała w tym miejscu…

Posted On

Jezioro Leśniańskie

Zbiornik retencyjny powstały w roku 1905 po przegrodzeniu rzeki Kwisy kamienno-betonową zaporą. Powierzchnia kiszkowatego akwenu wynosi 140 ha, jego pojemność 15 milionów m3,…

Posted On

Zamek Czocha

Zamek stojący na skalistym cyplu nad Kwisą, a od 1905 roku zaporowym – Jeziorem Leśniańskim, na Pogórzu Izerskim powstał na granicy Śląska i…

Posted On

Zamek Lenno (Valan)

Sytuacja na zamku Lenno zmienia się dynamicznie, choć funkcję swoją przestał spełniać dawno, dawno temu. Jeszcze niedawno ogrodzona dla zabezpieczenia przed dostępem turystów,…

Posted On

Zamek Bolczów

Na zalesionym wzniesieniu (ok. 520 m n.p.m.) nad uroczą doliną Janówki, zagradzającym strumieniowi drogę na północ, na północnym skraju Rudaw Janowickich, znajdują się…

Posted On

Zamek Grodziec

Najbardziej wysunięte na północ bazaltowe wzgórze Kaczawskiego Pogórza (389 m n.p.m.) kryje w sobie zabudowania dawnego zamku Grodziec. Na wzniesieniu pierwszy obronny gródek…

Posted On

Zamek Gryf

Na niewielkim zalesionym, bazaltowym wzgórzu nad Proszówką (460 m n.p.m.) sterczą wśród drzew ruiny jednego z największych zamków na Śląsku. Już w X…

Posted On

Szczytnik (589 m n.p.m.)

Oddzielony masyw na południowo-wschodnim krańcu Gór Stołowych ponad Szczytną. Płaskowyż opada tu stromymi urwiskami na zachód i południe tworząc wysokie na ponad 30…

Posted On

Zamek Karpień

Ruiny zamku na szczycie Karpiaka (ok. 760 m n.p.m.) w północnej części Gór Złotych. Zamek strzegł dawniej traktu z Pragi na Śląsk i…

Posted On

Bolków

Miasto leży nad Szaloną Nysą, na progu Gór Kaczawskich, Wznosi nad nim okazały, widoczny zwłaszcza od szosy jeleniogórskiej zamek od tej samej nazwie….

Posted On

Radosno

Ruiny zameczku na spiętrzeniu bocznego, skalistego ramienia Suchawy (ok. 750 m n.p.m.) w postaci cylindrycznej wieży z bloków czerwonawego melafiru. Początki warowni nie…

Posted On

Rogowiec (870 m n.p.m.)

Stożkowaty, urwisty szczyt w paśmie sąsiedniego Jeleńca (902 m n.p.m.) w Górach Kamiennych.  Znajdują się tu ruiny zamku, jednego z najwyżej położonych i…

Posted On

Jiraskove Skaly

Osiedle w niewielkiej dolince między skałami, na południowy zachód od Teplic nad Metują z barokowym dawnym pałacykiem biskupów z Hradca Kralove zwanym Bischofstein…

Posted On